Přehled akcí pořádaných v roce 2017 s účastí veřejnosti.

Akce jsou pořádány ve spolupráci KČT a Azimut 1403

Název akce Termín konání/čas Místo konání akce
Novoroční výstup na Makovou 1.1.2018 / 14.00 Napajedla
Jarní vycházka – údolím Bílého potoka 14.4.2018 Domašov
Jarní kilometry – Malé Karpaty 12.5.2018 Sološnice – Plavecké podhradí
Jarní vycházka – Odérské vrchy 16.6.2018 Podštát – Podhoří

Jarní vycházky 2018

            Na první vycházce 14. dubna se projdeme údolím Bílého potoka ze Křoví do Domašova.  Bílý potok pramení z Vlkovského rybníka a vlévá se do řeky Svratky. Jeho název se odvozuje od bílého vápenného povlaku na kamenech v řečišti. Vody Bílého potoka byly dříve využívány mnoha mlýny, které můžeme na našem putování poznat. Délka trasy je cca 17 km.

 

            Na druhé vycházce 12.května  zamíříme na Slovensko do  Malých Karpat a navážeme na naši trasu kterou jsme absolvovali v roce 2017. Putování zahájíme v Sološnici a půjdeme přes Velký Merklín – Vápenou – Klokoč – Plavecký hrad do Plaveckého Podhradí. Délka trasy cca 17 km.  

 

            Na třetí vycházce 16.června navštívíme Oderské vrchy. Trasa je naplánována  z Podštátu přes Tlustého Jána – Radíkov – Kunzov – Uhřínov do Podhoří. Délka trasy cca 17 km.  

 

            Bližší informace k jednotlivým vycházkám budou postupně zveřejňovány v příštích číslech Napajedelských novin, na www.tjnapajedla.cz./plan-akci/, ve vývěsní skřínce TJ Na Kapli-u prodejny COOP, nebo každé pondělí od 20 hod. na turistické chatě Na Kapli.

 

Na setkání s vámi se těší pořadatelé KČT, odbor Napajedla.

 

Karel Janošek